Etusivu » Pro Kyberturva

Kyberturvallisuuden ja tietoturvariskien arviointiin

Jaa sivu:

Pro Kyberturva -palvelu tiivistettynä

Pro Kyberturva on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille kehitetty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla organisaatio itse pystyy arvioimaan nopeasti kyberturvallisuuden nykytilanteen ja tietoturvariskit, tekemään henkilöstölle tarvittavat ohjeet sekä varautumaan suunnitelmallisesti kaikkiin tietoturvallisuuden poikkeustilanteisiin.

Pro Kyberturvan ideana on tehdä laadukasta materiaalia muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • nykyaikaisen organisaation omaan sisäiseen dokumentointiin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen
 • asiakkaat vaativat enenevässä määrin  dokumentoitua tietoa kumppanin / toimittajan / alihankkijan tietoturvan tasosta
 • laatupäällikölle laadunhallinta-/toimintajärjestelmään (myös pienen firman epäviralliseen järjestelmään tilaajan auditointia varten)
 • yritysvastuusta vastaavalle omaan dokumentaatioon
 • pääomasijoittajille, lainoittajille ja uusille omistajille / osakkaille
 • hyvää materiaalia yrityskauppoihin sekä ostajalle että myyjälle (kyber due diligence)

Pro Kyberturva -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet
 • kyberturvallisuuden nykytilanne
 • toimitilaturvallisuuden nykytilanne
 • tietoturvan johtaminen ja hallinnointi
 • yleiset tietoturvaohjeet (ml. tietosuoja)
 • toimitilaturvallisuuden ohjeet
 • tietoturvatiedote
 • muistio
 • todistus koulutuksesta
 • todistus tietoturvaperehdytyksestä
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
Poikkeamailmoitukset ja niiden käsittelyt
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • vikailmoitus / huoltotyökutsu
 • laitteiden / käyttäjätunnusten tilaukset
 • palaute perehdytyksestä tietosuojaan/-turvaan

Laaja versio

Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet
 • tietoturvapolitiikka
 • digitalisaatiostrategia
 • kriisiviestintäsuunnitelma
 • tietoturvallisuuden vuosikello
 • toimintaohjeet tietoturvan häiriötilanteissa
 • luottamuksellisen tiedon ohjeet
 • etätyön ja matkatyön turvallisuusohjeet
 • mobiililaitteiden ja niiden käytön turvallisuusohjeet
 • sosiaalisen median ohjeet
 • työohje
 • kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
 • projektisopimus
 • projektisuunnitelma
 • projektisuunnitelma (laaja)
Riskien arvioinnit
 • tietoturvan lähtötilanteen tarkistuslista
 • tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi
 • henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien hallinnassa
 • tietojärjestelmien suojaus
 • tietoriskit liike- ja sidosryhmäsuhteissa
 • toimintaympäristön, työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus
 • projektiriskit
 • Information Risks
IT-omaisuusrekisteri / Laiterekisteri
Dashboardit
 • riskit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.kyberturvallisuus.eu

Pro Kyberturva -palvelu

Scroll to Top